Thông tin

Big Toe Big Toe


CHI TIẾT

Thành lập ngày 21.6.2005
Thể loại: Waacking, HipHop, Jazz Funk...
Số lượng thành viên: 9

Giải thưởng:

* Giải ba giai Halo2 (2005)
* Giải nhất giải Halo3 (2006)
* Giải nhất giải HipHop Night (2006)
* Tham gia biểu diễn show Ego (Bản Ngã)_show HipHop đầu tiên được biểu diễn tại Nhà Hát Lớn tp Hà Nội.
* Tiai nhì giải Halo4 (2008)
* Giải ba giải HipHop Tour ( 2008)
* Tham gia biểu diễn show Sound Of The Life (Âm Thanh Cuộc Sống) cùng các nghệ sĩ đến từ Đan Mạch tại Hà Nội (2009)
* Tham gia biểu diễn tại sự kiện Cầu Âm Thanh cùng Đào Anh Khánh (2010)
* Tham gia biểu diễn show Change Emotion (Cảm Xúc Thay Đổi) tại nhà hát Tuổi Trẻ_Hà Nội (2010)
* Giải nhất Just dance (2011)
* Giải nhất Shake It Up (2011)
* Vô địch Bước nhảy xì tin khu vực miền Bắc
* Giải ba Yamaha Town battle 2vs2 (17/3/2012)_cùng MKW
* Giải nhì One Love battle _ wacking 1vs1 ( 25/3/2012 )
* Giải nhất showcase Move It (21/4/2012)
* Giải nhất showcase Sôi Động Sàn Đấu khu vực miền Bắc (29/5/2012)
* Giải nhì Vũ Diệu Xanh toàn quốc (2012) 
* Giải nhất Circus Battle 2vs2 (24/11/2012)
* Giải nhất showcase Liên Hoan Tài Năng Cùng Bước Nhảy (2012)
* Vô địch CK Jam allstyles battle 1vs1 (19/4/2013)
* Giải Nhì King Mountain III battle 1vs1 (22/4/2013)
* Giải Nhất Sôi động sàn đấu Hà Nội showcase (29/5/2013)
* Giải nhất và Nhì The West’s Flava battle 1vs1 (29/5/2013)
- Vô địch IDANCE 2014
- Runner up cuộc thi showcase Sparkle It Up do IPH indochina plaza tổ chức 

Tags: Nhóm Big Toe
/ Nhóm Nhảy

Nhóm Flow
Nhóm Flow (14/04/2015 14:26)
Liên hệ: 0983830110
Nhóm LYNT
Nhóm LYNT (14/04/2015 14:27)
Liên hệ: 0983830110
St.319
St.319 (14/04/2015 14:29)
Liên hệ: 0983830110
S.I.N.E
S.I.N.E (14/04/2015 14:35)
Liên hệ: 0983830110
Cuncun
Cuncun (14/04/2015 14:36)
Liên hệ: 0983830110

Nhóm Flow
Nhóm Flow (14/04/2015 14:26)
Tiến Đạt
Tiến Đạt (30/03/2015 12:27)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh (30/03/2015 12:23)
Kiều Anh
Kiều Anh (30/03/2015 12:15)
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh (30/03/2015 11:56)