Thông tin

Khát Vọng Trẻ 2014 Khát Vọng Trẻ 2014


CHI TIẾT

Khát Vọng Trẻ 2014 với sự góp mặt với nhưng ngôi sao tên tuổi.

Chương trình được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng trẻ" đã truyền tải thông điệp về lòng yêu nước; trách nhiệm, tinh thần quyết tâm bảo vệ biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng và sự nghiệp xây dựng Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam.

Với chủ đề “Tổ quốc gọi tên mình”, Chương trình được xây dựng dựa trên 3 ý tưởng chủ đạo: Xây dựng hình tượng đất nước qua hình ảnh Bà Mẹ Việt Nam anh hùng qua bao thế hệ đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; Vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam với Tổ quốc, đặc biệt là với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Khí thế của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay với niềm tin và sự hăng hái góp sức vào phong trào thanh niên, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Tags: khát vọng trẻ
/ Chụp Hình

Trần Thảo Ly
Trần Thảo Ly (06/02/2015 15:51)
Liên hệ: 0983830110
Nông Thị Quỳnh
Nông Thị Quỳnh (06/02/2015 15:44)
Liên hệ: 0983830110
Tạ Thảo Phương
Tạ Thảo Phương (06/02/2015 15:11)
Liên hệ: 0983830110
Đỗ Thị Vân Anh
Đỗ Thị Vân Anh (30/01/2015 10:09)
Liên hệ: 0983830110
Thái Thùy Trang
Thái Thùy Trang (02/02/2015 10:06)
Liên hệ: 0983830110
Lý Thị Thu Vân
Lý Thị Thu Vân (02/02/2015 09:01)
Liên hệ: 0983830110
Lê Thị Thanh Hoa
Lê Thị Thanh Hoa (02/02/2015 08:49)
Liên hệ: 0983830110
Sái Thị Huyền Trang
Sái Thị Huyền Trang (02/02/2015 10:02)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang (02/02/2015 09:16)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh (02/02/2015 09:17)
Liên hệ: 0983830110
Lê Phương Anh
Lê Phương Anh (30/01/2015 09:55)
Liên hệ: 0983830110
Nghiêm Thị Huyền
Nghiêm Thị Huyền (06/02/2015 15:01)
Liên hệ: 0983830110
Đặng Thu Thủy
Đặng Thu Thủy (30/01/2015 09:42)
Liên hệ: 0983830110
Dương Thùy Linh
Dương Thùy Linh (06/02/2015 15:18)
Liên hệ: 0983830110
Lê Thu Hương
Lê Thu Hương (02/02/2015 08:55)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy (02/02/2015 09:57)
Liên hệ: 0983830110
Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thúy (02/02/2015 09:59)
Liên hệ: 0983830110
Phạm Thị Hồng
Phạm Thị Hồng (06/02/2015 16:24)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Phượng Liên
Bùi Phượng Liên (31/01/2015 10:03)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Thanh Mai
Bùi Thanh Mai (30/01/2015 09:16)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Thị Trang
Bùi Thị Trang (02/02/2015 16:21)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Xuân Trâm
Nguyễn Xuân Trâm (29/01/2015 15:37)
Liên hệ: 0983830110
Trần Diễm Ái Vi
Trần Diễm Ái Vi (29/01/2015 15:35)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Nhật Lệ
Nguyễn Nhật Lệ (30/01/2015 11:25)
Liên hệ: 0983830110
Vũ Thanh Quỳnh
Vũ Thanh Quỳnh (26/01/2015 16:16)
Liên hệ: 0983830110
Trần Hà Quy
Trần Hà Quy (26/01/2015 16:15)
Liên hệ: 0983830110
Ngô Hằng Nga
Ngô Hằng Nga (26/01/2015 15:40)
Liên hệ: 0983830110
Võ Ngọc Thiên Giang
Võ Ngọc Thiên Giang (26/01/2015 15:31)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Trường Xuân
Nguyễn Trường Xuân (26/01/2015 15:26)
Liên hệ: 0983830110
Đoàn Thu Hoài
Đoàn Thu Hoài (05/02/2015 11:26)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang (26/01/2015 15:20)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Như Mai
Bùi Như Mai (29/01/2015 15:38)
Liên hệ: 0983830110
Hoàng Phương Thảo
Hoàng Phương Thảo (06/02/2015 15:22)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Lâm Diễm Trang
Nguyễn Lâm Diễm Trang (05/02/2015 11:06)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà (05/02/2015 10:59)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Diệu Linh (26/01/2015 11:56)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thanh Thủy
Nguyễn Thanh Thủy (26/01/2015 11:54)
Liên hệ: 0983830110
Lê Ngọc Hoài An
Lê Ngọc Hoài An (26/01/2015 11:53)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Hà Kiều Tiên
Nguyễn Hà Kiều Tiên (26/01/2015 15:34)
Liên hệ: 0983830110
Phạm Thùy Dương
Phạm Thùy Dương (26/01/2015 15:34)
Liên hệ: 0983830110

Nhóm Flow
Nhóm Flow (14/04/2015 14:26)
Tiến Đạt
Tiến Đạt (30/03/2015 12:27)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh (30/03/2015 12:23)
Kiều Anh
Kiều Anh (30/03/2015 12:15)
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh (30/03/2015 11:56)