Thông tin

Tạ Thảo Phương Tạ Thảo Phương


CHI TIẾT

Tên thật: Tạ Thảo Phương

Ngày sinh: 10/09/1994

Nơi sinh: Hà Nội

Chiều cao: 160 (cm)

Cân nặng: 48 (kg)

Số đo 3 vòng: 81 - 65 - 88

 

Tags: Tạ Thảo Phương
/ Chụp Hình / Người Mẫu / Diễn Viên

Tiến Đạt
Tiến Đạt (30/03/2015 12:27)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh (30/03/2015 12:23)
Liên hệ: 0983830110
Kiều Anh
Kiều Anh (30/03/2015 12:15)
Liên hệ: 0983830110
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh (30/03/2015 11:56)
Liên hệ: 0983830110
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt (30/03/2015 11:48)
Liên hệ: 0983830110
Tuyết Trinh
Tuyết Trinh (27/03/2015 15:56)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Hàng
Nguyễn Hàng (27/03/2015 15:31)
Liên hệ: 0983830110
Hà Anh
Hà Anh (27/03/2015 14:37)
Liên hệ: 0983830110
Trần Thảo Ly
Trần Thảo Ly (06/02/2015 15:51)
Liên hệ: 0983830110
Nông Thị Quỳnh
Nông Thị Quỳnh (06/02/2015 15:44)
Liên hệ: 0983830110
Khát Vọng Trẻ 2014
Khát Vọng Trẻ 2014 (10/02/2015 17:04)
Liên hệ: 0983830110
Đỗ Thị Vân Anh
Đỗ Thị Vân Anh (30/01/2015 10:09)
Liên hệ: 0983830110
Thái Thùy Trang
Thái Thùy Trang (02/02/2015 10:06)
Liên hệ: 0983830110
Lý Thị Thu Vân
Lý Thị Thu Vân (02/02/2015 09:01)
Liên hệ: 0983830110
Lê Thị Thanh Hoa
Lê Thị Thanh Hoa (02/02/2015 08:49)
Liên hệ: 0983830110
Sái Thị Huyền Trang
Sái Thị Huyền Trang (02/02/2015 10:02)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang (02/02/2015 09:16)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thị Hà Thanh
Nguyễn Thị Hà Thanh (02/02/2015 09:17)
Liên hệ: 0983830110
Lê Phương Anh
Lê Phương Anh (30/01/2015 09:55)
Liên hệ: 0983830110
Nghiêm Thị Huyền
Nghiêm Thị Huyền (06/02/2015 15:01)
Liên hệ: 0983830110
Đặng Thu Thủy
Đặng Thu Thủy (30/01/2015 09:42)
Liên hệ: 0983830110
Dương Thùy Linh
Dương Thùy Linh (06/02/2015 15:18)
Liên hệ: 0983830110
Lê Thu Hương
Lê Thu Hương (02/02/2015 08:55)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy (02/02/2015 09:57)
Liên hệ: 0983830110
Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thúy (02/02/2015 09:59)
Liên hệ: 0983830110
Phạm Thị Hồng
Phạm Thị Hồng (06/02/2015 16:24)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Phượng Liên
Bùi Phượng Liên (31/01/2015 10:03)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Thanh Mai
Bùi Thanh Mai (30/01/2015 09:16)
Liên hệ: 0983830110
Bùi Thị Trang
Bùi Thị Trang (02/02/2015 16:21)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Xuân Trâm
Nguyễn Xuân Trâm (29/01/2015 15:37)
Liên hệ: 0983830110
Trần Diễm Ái Vi
Trần Diễm Ái Vi (29/01/2015 15:35)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Nhật Lệ
Nguyễn Nhật Lệ (30/01/2015 11:25)
Liên hệ: 0983830110
Hoàng Ngọc Hà Hải Yến
Hoàng Ngọc Hà Hải Yến (02/02/2015 16:31)
Liên hệ: 0983830110
Vũ Thanh Quỳnh
Vũ Thanh Quỳnh (26/01/2015 16:16)
Liên hệ: 0983830110
Trần Hà Quy
Trần Hà Quy (26/01/2015 16:15)
Liên hệ: 0983830110
Ngô Hằng Nga
Ngô Hằng Nga (26/01/2015 15:40)
Liên hệ: 0983830110
Võ Ngọc Thiên Giang
Võ Ngọc Thiên Giang (26/01/2015 15:31)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Trường Xuân
Nguyễn Trường Xuân (26/01/2015 15:26)
Liên hệ: 0983830110
Đoàn Thu Hoài
Đoàn Thu Hoài (05/02/2015 11:26)
Liên hệ: 0983830110
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Hương Giang (26/01/2015 15:20)
Liên hệ: 0983830110