Thông tin

Viral world cup - iMiss 2014 Viral world cup - iMiss 2014


CHI TIẾT

Director: Johnny Vu

Photo: Bea Romeo Phạm

Makeup: Julia Wedding

Edit video: Minhhee

Product: GSmedia

Model: iMiss 2014 , VMU 2013 , iMiss 2013

Tags: imiss vmu world cup
/ Quay Phim

Gặp mặt Top 80 iMiss Thăng Long 2014
Gặp mặt Top 80 iMiss Thăng Long 2014 (28/01/2015 14:49)
Liên hệ: 0983830110
Duyên Dáng Hà Thành 2013 - Kỹ Năng Mềm
Duyên Dáng Hà Thành 2013 - Kỹ Năng Mềm (28/01/2015 14:16)
Liên hệ: 0983830110
Flashmob iMiss 2012
Flashmob iMiss 2012 (27/01/2015 10:42)
Liên hệ: 0983830110
Trình diễn áo cưới iMiss 2014
Trình diễn áo cưới iMiss 2014 (27/01/2015 10:08)
Liên hệ: 0983830110

Nhóm Flow
Nhóm Flow (14/04/2015 14:26)
Tiến Đạt
Tiến Đạt (30/03/2015 12:27)
Nguyễn Linh
Nguyễn Linh (30/03/2015 12:23)
Kiều Anh
Kiều Anh (30/03/2015 12:15)
Nguyệt Anh
Nguyệt Anh (30/03/2015 11:56)